Skip to main content

Steun ons

In voorgaande pagina’s van deze website heeft u meer kunnen lezen over Stichting Groen Licht NML en waar wij voor staan. Wij werken momenteel 100% op basis van inzet van vrijwilligers. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren hebben wij ondersteuning nodig. Elke vorm van ondersteuning of helpende hand is dan ook van harte welkom. In de vorm van delen van expertise, mankracht, korting of donatie. Uw bijdrage, klein of groot, is van groot belang. Alleen met uw hulp kunnen wij meer voor kwetsbare taalvragers betekenen.

U kunt ook een bedrag overmaken naar Rabobank NL29RABO0192046438, ten name van Stichting Groen Licht NML te Venlo.

ANBI informatie

Onze Stichting is sinds 01-01-2016 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hebben géén winstoogmerk en zetten ons geheel in voor het algemeen nut.


Onze sponsoren

Aanmelden nieuwsbrief