Skip to main content

Sociale activering

Wij hanteren sinds 2019 de Piëzo-methodiek om mensen te helpen die behoefte hebben aan meer sociale participatie. We bieden allerlei groepsactiviteiten aan waar deelnemers aan mee kunnen doen. Bij sociale participatie kun je verschillende niveau's onderscheiden:

  • Fase 0: eerste maatschappelijke activering, mensen achter de voordeur vandaan halen, hulpvragen in kaart brengen. Vergroten zelfvertrouwen. Laagdrempelige inloop-activiteiten.
  • Fase 1: Educatieve activiteiten in een veilige, stimulerende omgeving. Opbouw van een sociaal netwerk, dagritme en structuur. Frequente, periodieke evaluatie.
  • Fase 2: Lerend vrijwilligerswerk binnen Groen Licht. Onder deskundige coaching worden werknemers/communicatie-vaardigheden ontwikkeld. Periodieke evaluatie.
  • Fase 3: Vrijwilligerswerk buiten Groen Licht, bij partnerorganisaties. Trainingen: sollicitatie, persoonlijke vaardigheden. Minder intensieve evaluatie dan in fase 2.
  • Fase 4: ondersteuning bij zelfstandig solliciteren of een beroepsopleiding volgen. Loslaten: af en toe een evaluatie als de deelnemer er zelf om vraagt. 
  • Fase 5: deelnemer beschikt al over een redelijk sociaal netwerk, doet al betaald werk of is bezig met een (beroeps)opleiding. Hij/zij heeft geen behoefte aan lerend vrijwilligerswerk, maar wil via een (taal)cursus kans maken op een betere baan of hun netwerk verder vergroten.

Voorbeelden van piëzo-groepsactiviteiten:

  • Gezonde taal. Dit is een bijeenkomst met vrije inloop, die info en tips geeft over de Nederlandse gezondheidszorg
  • Taalcafé's. Bijeenkomsten met vrije inloop waarbij onder coaching van een goed Nederlands sprekende vrijwilliger onder het genot van koffie of thee gebabbeld wordt over het nieuws of over andere onderwerpen die de mensen bezig houden.
  • Koken voor de Buren. Een groep deelnemers kookt iedere maand een maaltijd voor wijkbewoners die in het wijkcentrum nieuwe contacten op willen doen en voor een kleine vergoeding een lekkere maaltijd voorgezet krijgen.
  • Andere ideeën voor groepsactiviteiten: een naai-atelier voor het maken, verstellen en repareren van kleding; een reparatiewerkplaats voor fietsen; tuinieren en kletsen in Robert's kruidentuin in Steijl.