Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Overal waar mensen met elkaar in contact zijn kunnen spanningen voorkomen in de omgang: een misverstand, een uit de hand gelopen ruzie, een dreigend conflict, ongewenste humor of een niet prettig aanvoelende aanraking. De beleving van gewenste en ongewenste omgang is voor iedereen verschillend. Jij bepaalt wanneer die grens is overschreden.

Stg. Groen Licht is lid van het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV). De leden van het PVOV hebben een gemeenschappelijke vertrouwenspersoon voor de afhandeling van klachten en meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Voor informatie over de vertrouwenspersoon, met naam, telefoonnummer en emailadres, verwijzen we naar de website van PVOV: PVOV-vertrouwenspersoon