Skip to main content

Welkom bij Groen Licht

Stichting Groen Licht helpt mensen om beter mee te doen (participeren) in onze maatschappij. Taal is de sleutel tot meedoen. Soms is er meer nodig dan taalles om jou hiermee te helpen. Daarom geven wij ook ondersteuning en trainingen. Zo wordt wonen, leven en werken in Nederland makkelijker. Het verbetert je contacten met anderen en vergroot je zelfstandigheid. Iedereen is anders. Wij kijken naar wat jij nodig hebt.

Stichting Groen Licht is een vrijwilligersorganisatie. We werken op diverse locaties in Venlo, Blerick en Tegelen. Meer dan 100 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de deelnemers. Taken wisselen en deelnemers worden soms ook vrijwilliger.

Maak kennis met Hamida, eerst deelnemer, nu vrijwilliger bij Groen Licht:

Deze video is gemaakt door Mohamed Elgendy.

Nederlandse taal

Wij geven taalles in kleine groepen, maar ook individueel. Taalles omvat: begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Als jij hierbij extra persoonlijke begeleiding nodig hebt, dan is dit mogelijk. Er zijn verschillende soorten taalles. 

Hulp en training

Stichting Groen Licht heeft meerdere mogelijkheden tot ondersteuning en training. Het doel is om jou te helpen zo zelfstandig mogelijk te zijn. Jij bepaalt welke training jij nodig hebt. Voorbeelden van wat je bij Groen Licht kunt doen zijn:

  • Een beroepsopleiding (MBO) volgen, en daarvoor een diploma krijgen;
  • In een groep activiteiten verrichten, om je sociale contacten te verbeteren;
  • Te solliciteren en werk te vinden;
  • Hoe je als tolk andere mensen kunt helpen.

Voor wie?

Stichting Groen Licht is er voor iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren en woonachtig is in de gemeente Venlo. Wij zijn er dus zowel voor beginners als voor enigszins gevorderden. Tot onze doelgroepen behoren:

  • Nieuwkomers en arbeidsmigranten
  • Asielzoekers en vluchtelingen
  • Laaggeletterden
  • Mensen met een taalbeperking

Blik op de toekomst

Wij blijven onze activiteiten verder uitbreiden. Te denken valt hierbij aan het uitbreiden van leslocaties naar andere steden, andere Huizen van de Wijk en andere (basis)scholen. Het opzetten van nieuwe activiteiten zoals een Tolken-poule, ontwikkelen en starten van lessen rondom rekenvaardigheden en het opzetten van Het Taalhuis Venlo samen met de Bibliotheek Venlo zijn al volop in voorbereiding.

Werkwijze

Intake gesprek

Na jouw aanmelding, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek gaat het over jouw taalvraag, wat je wilt en wat je al kunt. Het gesprek gaat ook over jou als persoon, zodat we er samen achter kunnen komen wat jouw wensen en mogelijkheden zijn.

Leerplan

De informatie uit het gesprek gebruiken we om voor jou een persoonlijk leerplan te maken. Er wordt bepaald welke taalcursus bij jouw taalniveau past. Je start bij Groen Licht met taalles. Tijdens de taallessen ontdekken we met elkaar wat jij nog meer nodig hebt of wilt leren. Je leerplan kan dan worden uitgebreid met training of ondersteuning. Er is altijd een contactpersoon aan wie je je vragen kunt stellen. 

Start taalles

Vaak kan er meteen een eerste proefles worden afgesproken. Je kunt meestal binnen enkele weken starten met je taalles.
Bij de start van een taalles krijg je een brief met daarin de uitnodiging en verdere gegevens die je nodig hebt.

Kosten

Stichting Groen Licht heeft beperkte inkomsten door subsidies en sponsoren. Wij vragen voor sommige activiteiten een kleine financiële onkostenvergoeding. De hoogte hiervan staat per activiteit aangegeven. Mocht de vergoeding voor jou toch te hoog zijn dan kunnen er in overleg maatwerk afspraken gemaakt worden. Kosten mogen géén belemmering zijn om gebruik te maken van ons aanbod. Iedereen is welkom bij ons. Er kan bij Groen Licht ook betaald worden met Stadspas Venlo.