Skip to main content

Beroepskrachten

Onze overtuiging is dat een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift mensen helpt om beter mee te doen in onze maatschappij. Taal is verbindend in de omgang met anderen en noodzakelijk om je praktische zaken te regelen, vrienden te maken, werk te vinden, ofwel om je weg te vinden in onze samenleving. Taal is zoals gezegd ons uitgangspunt. Echter we doen veel meer dan taalles alleen. We ondersteunen mensen ook praktisch en op het sociaal(emotionele) vlak. Meer hierover vindt u onder het tabblad Aanbod. Onze aanpak is zelfregie-versterkend en gericht op de mens als geheel. Hierbij staan de persoonlijke motivatie, mogelijkheden en ontwikkeling van de deelnemer centraal. Wij kijken naar de mens als geheel. Om de kansen van elke deelnemer in de Nederlandse maatschappij te vergroten zorgen wij voor maatwerk.
Het doel is het versterken en/of verbreden van de kennis en vaardigheden van de doelgroep en het vergroten van hun netwerk en kansen op maatschappelijke integratie en waar mogelijk participatie op de arbeidsmarkt.

Mensen kunnen bij ons terecht voor groepsgewijze taallessen, individuele taalcoaching, uitgebreide sollicitatietraining, individuele coaching, discussiegroepen, maatschappelijke vorming en diverse workshops. Behalve een intensieve trajectbegeleiding krijgen de deelnemers indien nodig ook hulp bij administratieve, sociaal-maatschappelijke en juridische vraagstukken.

Juist omdat wij inspelen op het niveau en behoefte van de deelnemer, een totaalpakket aanbieden en daardoor langdurig met deelnemers werken (vertrouwen en inzicht), werken met intrinsiek gemotiveerde kandidaten en vrijwilligers, maar ook weten wat de maatschappij van hen vraagt kunnen wij met elkaar het hoogst mogelijke resultaat behalen. Met uitstroom naar betaald werk, vrijwilligerswerk en verregaande participatie als gevolg.

Met elke nieuwe deelnemer wordt een uitgebreide intake gedaan. Naast het verzamelen van de benodigde personalia en (opleidings-) niveau, is dit vooral een oriënterend gesprek waarbij zoveel mogelijk informatie wordt vergaard op diverse (leef)gebieden. Dit instrument dient er voor om een goed beeld te verkrijgen van de persoon, zijn/haar taalniveau en diens omstandigheden. Vanuit de intake wordt een trajectplan opgesteld waarin minimaal de volgende onderwerpen en vragen aan bod komen:

 • startniveau taal;
 • startniveau participatie volgens de piëzo-methodiek
 • vragen en verwachtingen deelnemer;
 • doelstellingen
 • afspraken
 • tussentijdse- en eindevaluatie

Dienstenaanbod

Ons dienstenaanbod is opgebouwd uit drie lagen en volgt onze missie en visie.

Missie: Een goede beheersing van de Nederlandse taal is de basis voor maatschappelijke participatie en re-integratie.

Visie: Om mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij is meer nodig dan alleen het beheersen van de Nederlandse taal.

Wij geloven dat dit alleen mogelijk is als je de mens als geheel ziet, met al zijn vragen en behoeften: een holistisch mensbeeld. Ook geloven wij dat iedereen zelf in staat is om zijn doelen te bereiken mits deze persoon de juiste instrumenten in zichzelf weet te vinden. Wij noemen dit het versterken van Zelfregie.

Piëzo-methodiek

Wij hanteren sinds 2019 de Piëzo-methodiek om mensen te helpen die behoefte hebben aan meer sociale participatie. We bieden allerlei groepsactiviteiten aan waar deelnemers aan mee kunnen doen. Bij sociale participatie kun je verschillende fasen onderscheiden, in oplopende volgorde van participatie en zelfredzaamheid:

 • Fase 0: eerste maatschappelijke activering, mensen achter de voordeur vandaan halen, hulpvragen in kaart brengen. Vergroten zelfvertrouwen.
 • Fase 1: Educatieve activiteiten in een veilige, stimulerende omgeving. Opbouw van een sociaal netwerk, dagritme en structuur. Frequente, periodieke evaluatie.
 • Fase 2: Lerend vrijwilligerswerk binnen Groen Licht. Onder deskundige coaching worden werknemers/communicatie-vaardigheden ontwikkeld. Periodieke evaluatie.
 • Fase 3: Vrijwilligerswerk buiten Groen Licht, bij partnerorganisaties. Trainingen: sollicitatie, persoonlijke vaardigheden. Minder intensieve evaluatie dan in fase 2.
 • Fase 4: ondersteuning bij zelfstandig solliciteren of een beroepsopleiding volgen. Loslaten: af en toe een evaluatie als de deelnemer er zelf om vraagt. 
 • Fase 5: deelnemer beschikt al over een redelijk sociaal netwerk, doet al betaald werk of is bezig met een (beroeps)opleiding. Hij/zij heeft geen behoefte aan lerend vrijwilligerswerk, maar wil via een (taal)cursus kans maken op een betere baan of hun netwerk verder vergroten.